Javni pozivi/tenderi

EU poziv za mreže nevladinih organizacija u regionu (Zemlje zapadnog Balkana i Turska)

Generalni cilj poziva je ojačati učešće grđana i demokratske vrijednosti kao i proces približavanja EU na Zapadnom Balkanu i Turskoj u sveobuhvatnoj viziji poboljšane regionalne saradnje, dobrosusjedskih odnosa i pomirenja.

Specifični ciljevi ovog poziva su:

  • Unaprijediti kapacitete civilnog društva kako bi bili djelotvorni i odgovorni nezavisni akteri sposobni da se konstruktivno angažiraju s Vladama o ključnim društvenim izazovima, uključujući pitanja koja su relevantna za prioritete navedene u saopštenju Komisije Vijeću, Evropskom ekonomskom i socijalnom odboru i Komitetu regiona na temu „Vjerodostojna perspektiva proširenja i jačanje angažmana EU na Zapadnom Balkanu“;
  • Unaprijediti fokus OCD-a na ženska prava i rodnu ravnopravnost, čime će OCD-i, vlade i Delegacije EU-a i uredi u regiji postati svjesniji rodne dimenzije svih njihovih aktivnosti, i biti sposobniji da djeluju na njih; i
  • Podržati saradnju i normalizaciju odnosa između Srbije i Kosova

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: 23/05/2019 u 20:00 (datum i vrijeme u Briselu)

Više informacija i svi potrebni dokumenti za apliciranje nalaze se na LINKU.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *