Javni pozivi/tenderi

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške investicijama u saradnji s dijasporom

Projekat Dijaspora za razvoj (D4D) objavljuje Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške investicijama u saradnji s dijasporom.

D4D je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BiH), u partnerstvu s Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u BiH. Osnovni cilj projekta je da doprinese poboljšanju socio-ekonomskih prilika i perspektiva za žene i muškarce u BiH, kao i unapređenju njihovog kvaliteta života kroz snažniju saradnju s dijasporom. Ovaj cilj će biti postignut kroz tri ključna rezultata:

1. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH, u saradnji s institucijama vlasti na različitim razinama, koriste i dalje razvijaju svoje instrumente kako bi aktivno povezali, osigurali razmjenu i angažirali pripadnike i organizacije dijaspore.

2. Jedinice lokalne samouprave usklađuju svoje razvojne strategije sa strateškim opredjeljenjima viših nivoa vlasti po pitanju dijaspore, pružaju kvalitetnije usluge dijaspori, te potiču inicijative kojima se privlače znanje i investicije dijaspore u lokalnu zajednicu.

3. Partneri iz dijaspore prenose znanje i vještine te ostvaruju zajednička ulaganja s akterima iz privatnog sektora u BiH, doprinoseći stvaranju novih radnih mjesta.

U okviru rezultata 3, predviđena je podrška za uspostavu finansijskog mehanizma za područje Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH)i Brčko distrikta (BD) BiH, a kojim bi se podržala realizacija investicija dijaspore i/ili u saradnji s dijasporom. U tom pravcu, uspostavljen je Investicijski fond kojim upravlja Razvojna banka FBiH (u daljem tekstu RB FBiH), u skladu s važećim propisima kojim se definira poslovanje RB FBiH.

Investicijski fond će osigurati bespovratna finansijska sredstva na otvoren i transparentan način, na osnovu jasno definiranih kriterija za odabir prijedloga investicijskih projekata u okviru ovog Javnog poziva. Sredstva za realizaciju ovog poziva osigurala je Vlada Švicarske.

Dokumenta za apliciranje potražite OVDJE.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *